• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

HIRDETMÉNY

Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről (előzetes tájékoztatás)


Tájékoztatjuk KelevízKözség közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017.(VIII.09.) önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján, valamint a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálatán 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45. címen nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. november 30-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2017. december11-én 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk az IKSZT épületében (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 46.)

 

Kelevíz, 2017. november 15.

                                Vargáné Balatincz Krisztina
                                    polgármester

36. oldal / 41