HÍREK, AKTUALITÁSOK

HIRDETMÉNY - Kelevíz településképi arculati kézikönyv partnerségi egyeztetéséről (elfogadás előtti véleményezés)

Tájékoztatjuk Kelevíz Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VIII.09.) önkormányzati rendelet, valamint Kelevíz településképi arculati kézikönyve” az önkormányzat honlapján megtekinthető.

A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2018. január 02-ig) a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott levélben véleményezhetik a tervezetet.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2018. január 3-án 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk az IKSZT épületében (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 46.)

Kelevíz, 2017. december 18.

                                Vargáné Balatincz Krisztina s. k.
                                        polgármester


"Kelevíz településképi arculati kézikönyve" letöltése


 

HIRDETMÉNY

Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről (előzetes tájékoztatás)


Tájékoztatjuk KelevízKözség közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017.(VIII.09.) önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján, valamint a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálatán 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45. címen nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. november 30-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2017. december11-én 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk az IKSZT épületében (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 46.)

 

Kelevíz, 2017. november 15.

                                Vargáné Balatincz Krisztina
                                    polgármester

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.

A beiratkozás részletei az alábbi linkre kattintva olvasható:
Hirdetmény (pdf)