HÍREK, AKTUALITÁSOK

HIRDETMÉNY

Kelevíz Község Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Kelevíz községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és a meghatározott feltételeknek megfelel.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására a 2019. november 25. és 2019. december 17. közötti időtartamot határozza meg.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft), egyedülálló esetén 500 %-át (142.500,- Ft)nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot, az ellátást igazoló határozat másolatát.

 

Kelevíz, 2019. november 20.


Kelevíz Község Önkormányzat Képviselőtestülete


KÉRELEM szociális célú tűzifa igénylésére (pdf)


 

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Bővebben ...