HÍREK, AKTUALITÁSOK

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

HIRDETMÉNY

Kelevíz Község Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Kelevíz községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és a meghatározott feltételeknek megfelel.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására a 2019. november 25. és 2019. december 17. közötti időtartamot határozza meg.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft), egyedülálló esetén 500 %-át (142.500,- Ft)nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot, az ellátást igazoló határozat másolatát.

 

Kelevíz, 2019. november 20.


Kelevíz Község Önkormányzat Képviselőtestülete


KÉRELEM szociális célú tűzifa igénylésére (pdf)


 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!