• 1

    .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Kelevíz Község Önkormányzata

akadalymentesitett logo195

Kelevíz Község Önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Kelevíz községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és a meghatározott feltételeknek megfelel.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására a 2019. november 25. és 2019. december 17. közötti időtartamot határozza meg.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft), egyedülálló esetén 500 %-át (142.500,- Ft)nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot, az ellátást igazoló határozat másolatát.

 

Kelevíz, 2019. november 20.


Kelevíz Község Önkormányzat Képviselőtestülete


KÉRELEM szociális célú tűzifa igénylésére (pdf)


 

f t g
DMC Firewall is a Joomla Security extension!