• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Gyászjelentés

gyaszjelentes varga antalne

Varga Antalné életútja

Varga Antalné Ida néni  1926. július 12-én született Bizén. Édesapja Kántortanító volt.
Elemi iskoláit a szomszéd faluban, polgári iskolát Marcaliban, a tanítóképzőt viszontagságos körülmények között a II. Világháború idején a Ranolder János püspök által alapított Pápai katolikus intézetben végezte.
Első munkahelye a Gyótapusztai iskola volt, ahol nehéz körülmények közt a háború utáni oktatás lehetőségét kellett megteremtenie

Varga Antal tanítóval kötött házassága után 1948-ban került, az 1908-ban alapított Kelevízi népiskolához.
Minden tanítványát gyermekeként szerette.
Benne a hivatástudat a gyermekszeretettel az emberszeretettel párosulva, elevenen lángolt.
Munkabírása hihetetlen volt, soha semmilyen nehézség vagy konfliktus nem törte meg életkedvét.
Hosszú pedagógiai munkássága alatt, településünkön eltöltött 33 év távlatában, generációk sorát ismertette meg, a betűvetés művészetével.
Számtalan kis tanítványába ültette el a tudás magvait, mely azóta sokakban hatalmas fává terebélyesedett.

Férjével együtt tevékenyen részt vett, a falu kulturális és társadalmi életében.
Munkájuk eredményeképpen épült a kultúrház, egységbe kovácsolódott a falu, színjátszó körök működtek, gyermek és felnőtt szereplőkkel, kézimunkázó leányok és asszonyok töltötték együtt szakkörökben szabadidejüket.

Mindezek mellett példás családi életükkel nevelték szépre-jóra a falu lakosságát.

Ida néni évek óta már egyedül élt a megyeszékhelyen, számára két gyermekének unokáinak és  dédunokáinak a közelsége jelentett örömet a mindennapokban.

A nyugdíjas évek időszakában sem szakadt el falujától, sok tanítványával máig élő kapcsolatot tartott.

Kiemelkedő munkásságáért Kelevíz Község Önkormányzata 2005. évben  „Kelevíz Község Díszpolgára” címet adományozta részére.

Kaposváron 2018. április 2-án örök álomba szenderült.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.