• 1

    .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Kelevíz Község Önkormányzata

akadalymentesitett logo195

Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről (előzetes tájékoztatás)


Tájékoztatjuk KelevízKözség közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Kelevíz településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017.(VIII.09.) önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján, valamint a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálatán 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45. címen nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. november 30-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2017. december11-én 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk az IKSZT épületében (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 46.)

 

Kelevíz, 2017. november 15.

                                Vargáné Balatincz Krisztina
                                    polgármester

f t g